Baggrund og proces

Politik_117 2013 06 10 DLF 055
Kommunen skød lørdag d. 2.april 2011en proces i gang for at tale skoleudvikling i Helsingør.

Lørdag den 2.april var skolebestyrelserne, fagorganisationsrepræsentanter fra HLF;BUPL og Skolelederne, samt Byrådet samlet på LO-skolen for at få inspiration til den kommende tid debat om skolestrukturen i Helsingør. Dagen blev indledt af den tidligere leder af regeringens rejsehold Jørgen Søndergård, som gennemgik rejseholdets anbefalinger. Herefter fordelte vi os i 7 inspirationsrum:

1. De indledende skoleår, 0.-6. klassetrin
2. De afsluttende år, 7.-9. klassetrin
3. Rullende skolestart, klassedannelser og holddannelse som fleksibel tilrettelæggelsesform
4. Undervisningsassistenter
5. Særligt tilrettelagt undervisning/undgå udenkommunale placeringer samt inklusion/eksklusion - specialundervisning
6. Helhed og sammenhæng/længere skoledag (undervisning og fritid)
7.Alle forældre støtter op om skolen

Dagens blev opsummeret af Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, som understregede betydningen af den forestående debat og i den forbindelse fastslog at, trods kommunen fattes penge og har faldende børnetal, så er der INTET der er afgjort før debatten har været grundigt diskutteret i de forskellige interesse gruppe. Byrådet vil senere på året (i august) træffe deres afgørelse på baggrund af debattens anbefalinger.