Beslutning

politik_005 2013 05 13 DLF Skole 005
Efter en lang og meget omfangsrig proces traf Byrådet 23.januar 2012 en række beslutninger med omfattende konsekvenser for Helsingør kommunes skolevæsen.

Vedr. ny organisering af folkeskolerne i Helsingør Kommune

Byrådet vedtog den 23. januar 2012 en nye organisering af folkeskolerne:

 

   Helsingør Skole

 

 

   Snekkersten Skole

 

 

   Espergærde Skole

 

Skolen ved Kongevej

Skolen ved Rønnebær Alle

Grydemoseskolen

Helsingør Byskole

Borupgårdskolen

Tibberupskolen

Skolen ved Gurrevej

Snekkersten Skole

Mørdrupskolen

Nordvestskolen

 

Espergærdeskolen

Nygård Skole

 

 

 

De 3 nævnte skoledistrikter med tilhørende sammenlægninger etableres pr. 01.08.2012 med de deraf formelle skolelukninger sker pr. 31.07.2012.

Tikøb Skole fortsætter som selvstændig skole i et samarbejde med Espergærde Skole.

Hornbæk Skole og Hellebækskolen (inkl. Apperupskolen) fortsætter som selvstændige skoler, men i et (stærkt) forpligtende samarbejde.

 

Byrådet vedtog desuden

  • at ressourcetildelingen til skoleåret 2012/2013 sker som i indeværende skoleår på afdelingsniveau, men udmeldes som én samlet ressource på skoleniveau
  • at en arbejdsgruppe overvejer en evt. ny tildelingsmodel til skoleåret 2013/14
  • Skolestrukturen påbegyndes evalueret i efteråret 2014