HLF mener

Skolereform Helsingør
Er der overhovedet sammenhæng mellem de foreslåede skolestrukturændringer og den forventede økonomiske gevinst, eller er prisen for høj i forhold til undervisningsmiljøet?

Hvornår lærer elever mest?

Der er en konstant tilbagevendende debat i det offentlige rum om sammenhængen mellem pris og kvalitet af folkeskolen. Et faldende elevtal og en slunken kommunekasse, er også baggrund for denne debat i Helsingør Kommune.  Ændringer i skolestrukturen vil kun give mening, såfremt man som minimum kan bevare den nuværende kvalitet.

Et centralt spørgsmål er: Hvornår lærer elever mest?

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU Aarhus Universitet, har kortlagt 11 forhold i grundskolen, som har betydning for elevernes indlæring. Vi vil her fremhæve de fire konkrete forhold, der hænger sammen med skolestrukturen, og som er med til at underbygge en høj faglig kvalitet af undervisningen.

Eleven lærer mere, jo mere

-         lærere og elever og forældre inddrages i beslutninger om skolen

-         tilgængelig ledelsen er for lærerne

-         klart og utvetydigt forældresamarbejdet er

-         samarbejdet bliver et aktiv for skolen

Disse forskningsresultater bør også indgå, når den politiske beslutning om skolestrukturen i vores kommune skal træffes. Derfor anbefaler vi endnu en gang:

1 skole på 1 matrikel med egen skoleleder,
skolebestyrelse, pædagogisk råd og elevråd

Desuden tegner det mere og mere til, at en nedsættelse af klassekvotienten til 24 vil indgå i det kommende regeringsgrundlag … Bør dette ikke afklares, inden der træffes beslutning om en ændret skolestruktur i Helsingør Kommune ?


Vera Sandby Hansen
Helsingør Lærerforening