UVM

Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.
Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet

Den danske folkeskole er en politisk styret organi...

Skolereform

4.december 2012 fremlagde Christine Antorini folke...

Nyheder fra ministeriet Nyheder fra ministeriet

Undervisningsministeriet udsender med jævne mellem...