HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes virtuelt, onsdag d. 17. marts 2021.

Generalforsamling 2021

HELSINGØR LÆRERFORENING INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 2021


Helsingør Lærerforening generalforsamling, d. 17, marts 2021, kl.17.00-19.00

Generalforsamlingen foregår virtuelt. Link bliver udsendt sammen med den endelige dagsorden.

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag - der er ikke indkommet nogle forslag
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
  7. Evt.

Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på kredsens hjemmeside senest fem dage før generalforsamlingen, dvs senest 12. marts 2021. Alle bilag vil blive lagt på hjemmesiden løbende, efterhånden som materialet bliver færdiggjort.

Vel mødt!