LØN & VILKÅR Arbejdstid

Administrationsgrundlag 2015-2016

Han5
HLF og Helsingør kommune har i fælleskab udarbejdet et supplement til L409 for skoleåret 2015-2016, med afsæt i OK15 og Byrådets beslutning á 16.december 2015. De drøftelser vi har haft med skoleledere og centerchefen har resulteret i et ændret administrationsgrundlag for Lov 409.

I indeværende år har det vist sig, at fast tilstedeværelse ikke gav lærerne bedre muligheder for samarbejde. Hverken lærerne imellem eller når det drejede sig om samarbejde med andre faggrupper eller interessenter. Forberedelsen svandt ind til en rest i forhold til de øvrige opgaver. Den fastlagte forberedelsestid kunne helt forsvinde, hvis der skulle foregå noget andet i det planlagte tidsrum. Blandt andet de 35 timers tilstedeværelse var med til, at fleksibiliteten i arbejdstidstilrettelæggelsen forsvandt. Dette krav er væk nu, men det betyder altså hverken færre opgaver eller sikring af tid til bestemte opgaver.

 

Fleksibilitet

Al arbejdstiden skal som udgangspunkt stadig foregå på skolen, og lærerne skal registrere deres arbejdstid. Dette vil skolerne stille et redskab til rådighed for. Fra næste skoleår kan den enkelte flytte sin fleksible arbejdstid, så den kan lægges, hvor der er behov for det inden for tidsrummet 7-17. Hvor meget fleksibilitet den enkelte reelt vil få, kan først ses, når skemaet er lagt, og der vil være individuelle forskelle. Der er lavet 4 eksempler i supplements bilag.

 

Opgaveoversigten

Der skal nu mere fokus på opgaveoversigten og på en reel dialog af denne.  I supplementets bilag 2 (Dialogværktøjet om opgaveoversigten) er beskrevet hvilke emner, der er relevante at drøfte og tage hensyn til i arbejdsfordelingen, herunder fagfordelingen. Lederen har ansvaret for, at der er sammenhæng mellem mængden af opgaverne og tiden til at løse dem.  Men der er gensidigt ansvar for at indlede en opfølgende dialog om opgaveoversigten, ifald lærer eller leder finder behov for det. Det er aftalt, at der skal udarbejdes funktionsbeskrivelser for visse. Dette skal foregå, i samarbejde med tillidsrepræsentanten.

 

Antal og placering af arbejdsdage

Antallet af arbejdsdage er som udgangspunkt fastsat til 210.  Dog med følgende tilføjelse:

Ønsker den enkelte skoles ledelse at placere yderligere arbejdsdage, skal dette ske i dialog med TR på den eller de berørte afdelinger. Placeringen af de ekstra arbejdsdage bør ske i forbindelse med skoleårets planlægning, så medarbejderne i så god tid som muligt er orienteret om det. Der opfordres til, at omfanget ikke overstiger 2 dage og at disse ikke placeres på 0-dage. Dette vil påvirke den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i nedadgående retning, og kan dermed påvirke fleksibiliteten i det daglige.

Det skal også være muligt for lærerne at arbejde på en 0-dag, hvis man kunne have behov for det. Dette skal aftales med lederen og læreren skal også her registrere arbejdstiden.

6.ferieuge skal afvikles ifølge overenskomsten og ferieloven. En feriedag tæller 7,4 time.

 

Opfølgning

Der er ingen tvivl om, at vi i Helsingør Lærerforening gerne havde set en aftale med udgangspunkt i nogle puljer, idet vi mener det er der, lærerne kan opnå den fleksibilitet, der er behov for. Det kunne vi ikke blive enige med centeret om denne gang, men vi er enige om at fortsætte dialogen og blandt andet skal vi følge op på dette aftalte supplement i løbet af skoleåret.

Du kan finde hele administrationgrundlaget, samt bilag, i linkboksen til højre.

På vegne af Kredsstyrelsen

Vera Sandby Hansen

Formand