Frihed ved mærkedage

En gang imellem sker det, at et medlem har været ansat så længe det samme sted, så der er grund til at fejre det. Eller måske runder du selv et skarpt hjørne, eller skal fejre at svigermor har sølvbryllup. Men hvordan er det lige reglerne er for den slags? Læs med her. Det kan være, at du har ret til en fridag!

Mærkedage

Ved egen 50, 60 og 70 års fødselsdag, ved eget bryllup og sølvbryllup har medarbejderen fri på selve dagen - dog uden løn.

Herudover kan fastansat personale på dage, som ikke falder på fastlagte ferie- og fridage, opnå tjenestefrihed i 1 dag (men fridagen holdes uden løn eller ved brug af en feriedag, opsparede flextimer eller lign.), til bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, diamantbryllup, runde fødselsdage fra 70, 75, 80 år og opefter, inden for den nærmeste familie*.
* Ved nærmeste familie forstås: Ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende samt ægtefælles/samlevers bedsteforældre og søskendes ægtefælle/samlever

Jubilæum

Til ansatte i folkeskolens tjeneste gives ved 25, 40 og 50 års tjeneste et gratiale, såfremt den ansættende myndighed ønsker det - læs mere i Undervisningsministeriets "Skrivelse om jubilæumsgratiale m.v. til personale i folkeskolens og den kommunale gymnasieskoles tjeneste af 14.12.2011"
Her i Helsingør er hovedreglen (jf. Personalehåndbogen) dog, at jubilaren har fri på selve dagen.