Magtanvendelse

I dit job som lærer møder du i din hverdag mange forskellige opgaver og udfordringer med børn og unge, samt deres forældre. En sjælden gang kan udfordringen bliver for stor og så går det galt. Hvad gør man så?

Magtanvendelse kan aldrig anvendes som et pædagogisk redskab, men det kan ske. Unødig magtanvendelse kan have konsekvenser for dit arbejdsliv. Derfor er det væsentligt at have klare retningslinier for hvad der så skal ske, hvis der har været anvendt fysisk magt.

 

Indberetning og registrering

Har der været foretaget magtanvendelse, skal hændelsen beskrives og registreres, samt efterfølgende indberettes til Center for dagtilbud og skoler. Indberetningen vil også blive lagt i din personalemappe. Har du eller andre kollegaer lidt overlast, skal det naturligvis også anmeldes som en arbejdsskade. I alle tilfælde er det væsentligt at bemærke, at formålet med registrering og indberetning af episoder med anvendelse af magt er at beskytte det involverede personale ved dokumentation af sagens omstændigheder, og at sikre børnenes retssikkerhed.

 

Brug for hjælp?

I Helsingør kommune skal du henvende dig til din skoleleder, hvis du har brug for psykologbistand. Kontakt også din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og få vejledning i situationen. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte kredsen enten på tlf. 60377035 eller på mail 035@dlf.org