Fraktion 4

Fraktion 4

Pensionist
Fraktion 4 er betegnelsen for pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening. I Helsingør Lærerforening er der omkring 115 medlemmer i fraktion 4.

Kontingent

Som pensionist kan du altså fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele. Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent både til foreningen og til kredsen. Når du har været folkepensionist i 12 år, bliver du kontingentfri. Kontingentet er p.t. kr. 1.248 om året, svarende til kr. 104 om måneden.  Af disse går kr. 29 til den lokale forening, HLF, og resten til hovedforeningen, DLF.

Af hensyn til administrationsomkostningerne opkræves kontingentet 1 gang årligt.

Råd og vejledning

Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og vejledning, skal du henvende dig på Kredskontoret i vores åbningstid.

Stemmeret og indflydelse

Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne i din lokale kreds. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere.

Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og et antal delegerede i kongressen. Du er med til at vælge både hovedstyrelsesmedlemmet og de delegerede, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen. I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område. Ved urafstemningerne i FF-regi har ingen af fraktion 4´s medlemmer stemmeret.

Forhandling af pension

Danmarks Lærerforening er din forhandlingsberettigede organisation. Når foreningen forhandler løn, kan det have en afsmittende virkning på din pension.