Ændringer i kredsstyrelsen

Vera
HLF afholder generalforsamling d. 20 marts . Det vil I høre nærmere om, men allerede nu kan jeg oplyse, at jeg ikke genopstiller til formandsposten. På lignende vis har Liselotte Bak også besluttet ikke at genopstille til kredsarbejdet.

Andre planer for fremtiden

Vi har alle haft en spændende og god tid med kredsarbejdet og et godt samarbejde i kredsstyrelsen. Det handler ganske enkelt om, at vi hver især har andre planer for fremtiden. Det betyder, at der skal vælges nye medlemmer til kredsstyrelsen.

Valg og proces

Alle medlemmer har mulighed for at stille op til alle valg. Merete Svalgaard Knuhtsen har oplyst, at hun stiller op til formandsposten - og Susanne Bech stiller op som kredskasserer. Ligesom Christina Gjerding  har et ønske om at fortsætte arbejdet i kredsstyrelsen.

Som vi plejer, vil der inden for den nærmeste fremtid, ligge en procesplan for med datoer, der skal overholdes i forbindelse med denne valggeneralforsamling. Fx vil der være deadline for offentliggørelse af indlæg, hvis man ønsker  at begrunde sit kandidatur til en given opgave.  Det er også muligt først at melde sit kandidatur til en given post under selve generalforsamlingen.

Antallet af medlemmer til kredsstyrelsen fremgår af foreningens vedtægter, som kan ses på HLF´s hjemmeside. Man er desuden velkommen til at henvende sig til HLF, hvis man har spørgsmål om arbejdet i kredsstyrelsen.

Indtil da

Og indtil 20. marts fortsætter det daglige arbejde som vanligt. Der vil blive lagt en overdragelsesplan vedr. igangværende sager, og de afgående styrelsesmedlemmer har mulighed for at bidrage med faglig støtte i en periode til den nye kredsstyrelse.

Vi ses d. 20. marts til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Kredsstyrelsen/v. Vera Sandby Hansen

Emner

Målgruppe