Tillykke til Regitze!

Rf 2015
På Hovedstyrelsens konstituerende møde 6.januar er Regitze Flannov, som de seneste 3 perioder har været Helsingør Lærerforenings kandidat til Hovedstyrelsen, af den øvrige Hovedstyrelse blev valgt til Danmark Lærerforenings forretningsudvalg, som formand for Undervisningsudvalget. Stort tillykke med valget fra Helsingør!

Glæder sig

Regitze Flannov har valgt at være helt åben på forhånd om, at hun gerne ville prøve at stille op. 

"Jeg glæder mig - jeg er så klar til at komme i gang", siger hun til folkeskolen.dk

Regitze Maria Flannov er 54 år og har været formand for Frederikssund Lærerforening i 12 år og siddet i hovedstyrelsen siden 2012. Hun har dog ikke siddet i Undervisningsudvalget, men i Overenskomstudvalget.

"Jeg er virkelig et barn af folkeskolen - det er næsten en kliché, men jeg havde en lidt skravlet start på livet, og det var nogle lærere, som hjælp mig og faktisk tog mig i en slags weekendpleje, så man kan sige, at det ikke var tilfældigt, at jeg blev lærer. Så for mig - og måske alle andre i hovedstyrelsen - er det undervisningsudvalget, der står hjertet nært. Overenskomst er jo rammer - nu kommer jeg til at arbejde med indholdet i lærerarbejdet", siger Regitze Flannov.

For hende bliver den nye post et farvel til nordsjællandske Frederikssund, hvor hun har arbejdet i 28 år. Hun bor nemlig i København, og formandsposten i Undervisningsudvalget er et fuldtidsjob med kontor i Lærerforeningens sekretariat på Vandkunsten.

"Så det er ret vemodigt. Jeg har et indrammet emblem på mit kontor, fra jeg tog min tillidsrepræsentantuddannelse i 1997. Vi har en god arbejdstidsaftale og gode lønaftaler, og jeg har en dygtig næstformand og en veldrevet kreds, hvis jeg selv skal sige det. Så jeg overgiver arbejdet med god samvittighed". (kilde: folkeskole.dk)

Forretningsudvalget

Udvalget udgør DLF's øverste ledelse og består foruden Regitze Flannov, også af 

  • Formand: Anders Bondo Christensen

  • Næstformand: Dorte Lange

  • Formand for Overenskomstudvalget: Gordon Ørskov Madsen

  • Formand for Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget: Thomas Andreasen

Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

Formanden, Anders Bondo Christensen, har det overordnede ansvar for sekretariatets virksomhed og for foreningens politiske linje. Formanden leder hovedstyrelsesmøderne og er den daglige politiske leder.

Forretningsudvalget derimod er nedsat af medlems valgte Hovedstyrelsen og behandler bl.a. sager om foreningens økonomi, administration, repræsentationer og internationale forhold generelt. Derudover har udvalget en række rådgivende og koordinerende funktioner og udgør dermed foreningens ledelse.

Suppleanten

I Helsingør har vi særlig grund til at glæde os over Regitzes valg, da Merete Svalgaard Knuhtsen, kredskasserer og mangeårig samarbejdspartner med Regitze i forretningsudvalget i Det forpligtende kredssamarbejde i Nordsjælland, FAK, er hendes suppleant. Vi har et løbende og tæt samarbejde, der gør at Helsingørs lærere har en meget direkte adgang til foreningens ledelse.  Da vi er i kontakte med hinanden flere gange om måneden, har medlemmerne stor mulighed for at øge direkte indflydelse på foreningens politik. Jeg oplever Regitze som en solid og særdeles kompetent fagpolitisk leder af vores forening, en fremragende politiker og ser selvfølgelig frem til mange flere timers politik udvikling og fagpolitiske drøftelser i hendes selskab!

Emner

Målgruppe