POLITIK Skolereform Helsingør

Politisk baggrund

Processen med Folkeskolereformen i Helsingør kommune er godt i gang! Fire arbejdsgrupper har givet anbefalinger til en overordnet Styregruppe, som endeligt har udmøntet sig i et samlet høringsmateriale. B&U havde de indkomne høringssvar på til deres ekstraordinære møde 6.december 2013.

Børne/unge udvalget afholdte ekstraordinært møde 6.december 2013. Mødets formål var, at afdække hvilke anbefalinger og indstillinger B&U-udvalget ville viderebringe til Byrådet. Følgende er uddrag af det samlede indstillingspapir, som kan genfindes i link-rækken til højre:


Styregruppens kommentar og indstilling i forlængelse af høringssvarene
Der er generel opbakning til at arbejdet generelt placeres på skolerne i dagtimerne på hverdage. Der skal dog findes en løsning for, hvordan der aftales hjemmearbejde m.v. Der er også brug for en afklaring af, hvordan der skal laves aftaler om lærernes arbejdstid.
Styregruppen anbefaler sin oprindelige indstillinger under pkt. 2.1

Børne- og Ungeudvalgets indstilling på mødet den 6. december 2013

Børne- og Ungeudvalget anbefaler styregruppens indstilling med følgende tilføjelse:

Børne - og Ungeudvalget ønsker, at der bliver skabt den nødvendige fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen på skolerne og herunder muligheder for lærernes hjemmearbejde. Fleksibiliteten skal sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne til gavn for elevernes læring, give tid til at tilpasse de fysiske rammer på skolerne, så de understøtter nye og ændrede arbejdsmæssige forhold for de ansatte samt give tid til de nødvendige tilpasningsprocesser/kulturforandringer på skolerne. Denne tilrettelæggelse skal ske i dialog mellem skolens formelle samarbejdsorganer, medarbejderne og ledelsen.

Det er i den forbindelse vigtigt for udvalget at pointere, at der naturligvis også i fremtiden vil være mulighed for at planlægge skole/hjemsamarbejdet i eftermiddags- og aftentimerne og lærernes arbejdstid vil blive indrettet, så det kan lade sig gøre. (forkortet af Red.)...


Vi venter i spænding på konsekvenserne af denne udmelding!