Skolestruktur 2015

Det blev af det forrige Byråd besluttet, at der skulle iværksættes en evaluering af de skolestrukturforandringer Helsingør kommunes skolevæsen gennemgik i 2012. Beslutningen dengang var at det skulle ske i efteråret 2014.

Formålet med evalueringen var at vurdere strukturens i forhold til den oprindelige hensigt med de forandrede strukturer. 

For at understøtte processen blev der nedsat en styregruppe bestående af Marianne Hoff Andersen, Rikke Reiter, 2 medlemmer fra B-siden i C-MED for Center for Dagtilbud og Skoler, én forælder fra klubbestyrelse, én forælder fra skolebestyrelse, én skoleleder, én SFO-leder, én klubleder og to elevrepræsentanter.

Evalueringen skal klarlægge i hvilket omfang skolestrukturen indfrier de mål, der var opstillet for etableringen af den nye struktur:

  • At skolerne får en størrelse, der gør dem fagligt og økonomisk bæredygtige
  • At der på alle skoler skabes udviklende pædagogiske og faglige miljøer
  • At få sat det bedste i spil i respekt for "de gamle skoler"
  • At sikre en sikker drift af skolen som helhed

Senere er der yderligere tilføjet en evaluering af i hvor høj grad strukturen evner at understøtte de ny mål og nye arbejdsmåder i folkeskolereformen. Der vil dermed være fokus på, hvordan skolen fungerer i forhold til at levere den bedst mulige kvalitet og desuden hvordan den ledelsesmæssige, styringsmæssige og økonomiske struktur på og omkring skolen fungerer. 

Der skal desuden ske en evaluering af den nye tildelings- og økonomimodel på skoleområdet. De gældende styrelsesvedtægter vil indgå i evalueringen.

Endelig skal evalueringen ikke blot skue bagud, men benyttes til at involvere de væsentligste interessenter i at skabe forslag til, hvordan der kan arbejdes så kvaliteten og effektiviteten styrkes som forudsat i folkeskolereformen, herunder strukturens evne til at understøtte:

  • Læring og trivsel
  • Inklusion 2016
  • Den sammenhængende skoledag
  • Understøttende undervisning
  • Forældre-/lærersamarbejdet, herunder evt. oprettelse af  "skoleråd" på de enkelte afdelinger
  • Samarbejde med omverdenen