Tal, analyse og publikationer

Danmarks Lærerforening udarbejder løbende en række analyser af den aktuelle situation i folkeskolen.

Som organisation for 90.000 medlemmer stiller Danmarks Lærerforening høje krav til sig selv. Argumenter og påstande som bringes i spil i forhandling og politikskabende arbejde er funderet i praksis og den hverdag medlemmerne møder i det daglige.

Derfor udarbejder sekretariatet løbende en række undersøgelser og analyser som understøtter det politiske arbejde. Derudover udgiver DLF en lang række publikationer.

De seneste to analyser er:

Styringen af skoleområdet bør gentænkes

August 2017

I takt med, at styringen af folkeskolens indhold er blevet centraliseret, og kommunernes økonomi strammes og reguleres, udhules ansvarsfordelingen mellem beslutningstagerne. Det konkluderer Cevea i en ny rapport, der anbefaler to mulige strategier for en klarere fordeling af ansvar og økonomi inden for skoleområdet.

Læs rapporten her - 'Ud af ansvarets tåger'

 

81 kommuner forkorter skoledagen

En ny undersøgelse blandt de kommunale skolechefer viser, at 81 af kommunerne forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 for en eller flere klasser i mindst én undervisningstime. På skoleniveau bliver skoledagen forkortet på 45 pct. af folkeskolerne. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget.

Læs analysenotatet her

 

Du kan finde analyser på Danmark Lærerforenings hjemmeside.