Trivselsrapport 2015

Vue Mod Helsingoer
Helsingør kommune har gennemført endnu en trivselsundersøgelse. Besvarelsesprocenten satte ny danmarksrekord med hele 92,45%. Det er flot, og resultatet af en massiv indsats fra alle involverede, både ledere og tillidsvalgte TR og AMR. Desværre kunne trivselsrapporten for skoleområdet godt have været tilsvarende prangende. Det er dog langt fra tilfældet, og nu starter en lang arbejdsproces for at få udarbejdet handleplaner, som kan give Helsingør kommune det den vil have. Trivsel for alle!

Så er resultaterne af trivselsundersøgelsen landet hos AMR/TR og skolelederne på skolerne, og forhåbentlig er man allerede nu i gang med at planlægge det videre arbejde med handleplanerne og ikke mindst effektueringen af disse.

Det overordnede billede viser desværre for anden gang i træk, at lærerne oplever nogle forhold i deres arbejde, som påvirker deres trivsel i negativ retning. Det altovervejende problem, der med stor tydelighed afsløres i lærernes besvarelser af trivselsundersøgelsen er, at de ikke oplever, at der er sammenhæng mellem mængden af opgaver og den tid, de har fået stillet til rådighed til at løse disse opgaver. Det skal der gøres noget ved, ellers risikerer vi, at stadigt flere lærere bliver stressede og syge af deres arbejde, og det kan ingen være tjent med.

Trivselsundersøgelsen afslører i denne sammenhæng, at størstedelen af lærerne, som har været sygemeldt inden for de seneste 12 måneder, påpeger, at der ligger arbejdsmiljørelaterede forhold til grund for deres sygefravær. I spørgerammen om det arbejdsmiljørelaterede sygefravær lyder hovedparten af svarene på, hvad årsagerne til sygefraværet skyldes: "Arbejdsbelastning/stress eller andre krav til arbejdet".

Det må og skal naturligvis være et kæmpe fokuspunkt, når der nu skal handles på resultaterne, for handles det skal der. Og helt præcis forventer Helsingør Lærerforening, at der iværksættes handlinger, som virker. Trivselsundersøgelsen er kommunens øjebliksbillede af, om deres medarbejdere trives i og med deres arbejde. Vi ser nu frem til, at det gode og ambitiøse motto "Trivsel for alle" virkelig opleves af alle medarbejderne – således også af lærerne.

 Trivselsrapport 2015