Barsel

Baby1
Det er en god ide, i god tid forholde sig til, hvordan man som kommende forælder vil holde sin barselsorlov. For ikke nok med du har en række rettigheder, så har du også en række pligter, der skal opfyldes, for at du kan afholde barsel.

Se de nye barsels-og orlovsregler her.

Se den nye tjekliste til barselplan her.

Se nyttige links til barselsreglerne her.

Læs her, hvordan du kan forlænge din barsel.

 

Få hjælp af kredsen

Kontakt kredsen, for at få hjælp til at planlægge din orlov, få gode råd eller hjælp til kontigentnedsættelse. 

 

Hvornår skal jeg give min leder besked?

Som kommende mor skal du senest tre måneder før forventet fødsel give din leder besked om, at du er gravid, og hvornår din barselsorlov begynder.

Som kommende far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) skal du give din leder besked om, hvornår du holder orlov senest fire uger før forventet fødsel.

I skal give jeres leder(e) besked om, hvordan I holder forældreorloven senest 8 uger efter fødslen, og du skal som mor også give besked om, hvornår du kommer tilbage på arbejde.  

 

Ledig og på barsel

Hvis du er ledig, har du stadig ret til barselsorlov. Du får dagpenge under dele af din orlov. Du kan læse, hvor meget orlov I hver især har ret til på borger.dk.

 

Syg under barsel 

Bliver du syg, men kan stadig passe barnet, fortsætter du på barsel som normalt. Du modtager ikke andre ydelser end de dagpenge eller den løn, du allerede får, når du er på barsel.

Hvis du ifølge din læge er for syg til at passe barnet, skal du kontakte din lokale kreds for rådgivning.  

 

Kontingent under barsel

Vær opmærksom på, at du har ret til kontingentnedsættelse i den del af orlovsperioden, hvor du ikke får din sædvanlige løn, men er på dagpenge eller uden indtægt.

Hvis du er på barsel uden løn, men dagpenge, kan du søge om at få dit kontingent til Danmarks Lærerforening nedsat. Skriv til os på 035@dlf.org og angiv start- og slutdato for din dagpengeperiode, så reducerer vi kontingentet med 50 %.

Hvis du er på barsel uden løn eller dagpenge, kan du søge om at blive helt fritaget for at betale kontingent. Skriv til os på 035@dlf.org og lad os det vide i så fald.