Ferie

Sommerferie
Her kan du læse om placering af den kollektive ferie, 6.ferieuge og erstatningsferie ved sygdom eller andre ferieforhindrende begivenheder.

Nye ferieregler

Regeringen har i 2018 indgået et bredt forlig, som betyder ny ferielovgivning. Reglerne, der trådte ikraft på vores område i september 2020, ligger i linkkassen. Ændringen berører kun den kollektive ferie. Læs mere i Ferieloven eller Aftale for personale ansat i kommuner (1.9.2020).

6. ferieuge fortsætter uændret. Læs reglerne i Aftale om 6.ferieuge (1.9.2020)

Se Helsingør kommunes feriekalender her:

Feriekalender 24/25

Den kollektive ferie

Ændringen består i, at den kollektive ferie afvikles samtidig med at den optjenes. Se tabellen.

  Samme år
Optjeningsår 1/9 - 31/8 (12 måneder)
Afviklingsår 1/9 - 31/12 (16 måneder)

Du optjener 2,08 om måneden, hvilket giver 25 dage for året.

Den kollektive sommerferie er i placeret i juli, og resten af ferien er placeret omkring jul og nytår, samt i uge 7. Find den aktuelle feriekalender i sideboksen.

Desuden har du en række arbejdsfri dage - såkaldte 0-dage, hvor du afspadserer den arbejdstid, du leverer for meget i skoleugerne. Disse dage er placeret hvor eleverne har ferie, fx i elevernes efterårsferie (uge 42). Du kan forvente at have fri på 0-dagene, men må gerne arbejde såfremt du selv finder det hensigtsmæssigt og nødvendigt.

6. ferieuge

Reglerne for 6. ferieuge fortsætter uændret. Du skal derfor fortsat senest 1.maj (eller senere, hvis din leder sætter fristen senere) vælge om du ønsker at afholde ferien. Hvis ikke det er tilfældet, vil du få værdien udbetalt som løn, ved udgangen af ferieåret. Det vil sige med maj-lønnen. Hver feriedag har en værdi af 0,5 % af din årsløn.

Ønsker du at afholde 6. ferieuge skal du meddele din leder dette. Du kan holde den 6. ferieuge på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret. Det kan holdes som en enkelt dag af gangen eller som en hel uge. Det bestemmer du. Skolelederen kan skønne, at forholdende på skolen gør, at du ikke kan holde fri.  Der skal skønnes i hvert enkelt tilfælde og det skal vurderes sagligt, objektivt og proportionalt, hvorvidt tjenesten forhindrer feriens afholdelse.

Brugen af 6. ferieuge vil naturligvis også påvirke den ugentlige arbejdstid og muligheden for fleksibilitet i det daglige:

Arbejdsuger 42 41
Nettotimer 1686 1649
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstimer 40 40
Afvikling af 6.ferieuge 6.ferieuge   udbetales

6.ferieuge   afholdes i en skoleuge.

Arbejdstid i den uge hvor du holder ferie registreres som en opgave på opgaveoversigten med timetal.

 

6.ferieuge afvikles efter den beskæftigelsesgrad den er optjent i. Så var du ansat på 80 % (29,6 timer/uge) sidste år, har du opsparet 80 % (29,6 timer) ferieuge, også selv om du er på fuld tid i år. Tilsvarende har du 100 % ferie (37 timer), hvis du var på fuld tid sidste år og på deltid i år. Reglerne om sygdom og ferie gælder også i forhold til den 6. ferieuge.

Syg før eller under din ferie

Du kan få erstattet din ferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. ferieuge.

Der gælder forskellige regelsæt for de 5 ugers ferie og den 6. ferieuge (eller 'særlige feriedage', hvis du er ansat i staten).

Uanset gælder dog, at det kun er muligt at få erstatningsferie for ferielovens 5 ugers ferie og ferieaftalens feriedage (6. ferieuge) og ikke for dage, hvor man har arbejdsfrie dage (fx 0-dage). 

Hvis du bliver syg inden din ferie begynder, skal du melde dig syg på første feriedag efter de lokale regler. Så har du ret til erstatningsferie de dage, du er syg i ferien.

Erstatningsferie

Erstatningsferie for dine 5 ugers ferie skal placeres i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til den 31. december året efter. Hvis du er syg i hele ferieafholdelsesperioden, overføres fire af de fem uger til afholdelse i den næste ferieafholdelsesperiode og den femte uge udbetales.

Hvis du også er sygemeldt i hele den næste ferieafholdelsesperiode, så kan ferien udbetales (dette gælder kun for barselsorlov og sygdom som feriehindring.)

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du også få erstatningsferie. Du skal straks melde dig syg og indhente en lægeerklæring til din arbejdsgiver, som du selv skal betale. De første fem dages sygdom af dine 5 ugers ferie erstattes ikke (de er karensdage).

Syg i 6. ferieuge

For 6. ferieuge og særlige feriedage gælder, at feriedagene skal afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april. Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, har du ret til at lægge erstatningsdagene på et andet tidspunkt i ferieperioden. Hvis det ikke kan nås inden 30. april, udbetales dagene. 

Det er arbejdsgiver, som skal betale for lægeerklæring i forbindelse med 6. ferieuge. Hvis du bliver syg i din ferie, kan der efter vurdering være mulighed for, men ikke ret til, at få erstatningsferie. 6. ferieuge er ikke omfattet af karensperiode.


HLF har opfordret til, at de enkelte skolers ledelse melder klart ud vedr. sygemelding under ferieperioder. Spørg din TR, hvis du er i tvivl.

Har du spørgsmål til afviklingen af ferie, så skriv til os på 035@dlf.org

God ferie :)