Øvrige forhold i arbejdslivet

Generelt om rådgivning

En af Helsingør Lærerforenings primære opgaver er...

Anden orlov end barsel

Drømmer du om at trække stikket ud, tage på dannel...

Barns 1. og 2.sygedag

Når du har hjemmeboende børn under 18 år, har du r...

Frihed ved mærkedage

En gang imellem sker det, at et medlem har været a...

God adfærd i det offentlige God adfærd i det offentlige

Som offentlig ansat har man naturligvis ret til at...

Gruppeliv Gruppeliv

Når du er ansat som lærer har du med overenskomste...

Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse

Har du kørsel i forbindelse med tjenesten, skal di...

Ledighedsforsikring

Fultidsforsikring er altid en god idé, da det sikr...

Særlige omsorgsopgaver

"I din 4.klasse har en af eleverne fået konstater...

Magtanvendelse

I dit job som lærer møder du i din hverdag mange f...

Omsorgsdage Omsorgsdage

Omsorgsdage - hvad har du ret til? og hvad har du...

Praktiklærer

Her kommer der et opslag om at være praktiklærer

Ret og pligt

Undervisningsministeriet har den 26.marts 2010 uds...

Senior Senior

Senior - hvad har du ret til? Og hvad har du pligt...

Vold

Desværre sker det en sjælden gang, at lærere blive...