Trivselsundersøgelsen 2022

Den samlede trivselsrapport for Helsingør viser høj jobtilfredshed på 4,2. Dykker man ned i tallene for de enkelte centre, ser vi dog også en tendens, som viser, at der er en væsentlig forskel mellem de enkelte centre - jo større og flerlaget, jo mindre tilfredshed. Generelt ligger DSFI's resultater tæt på den overordnede rapport.

Læs hele hovedresultaterne fra kommunen her og læs direktørens udtalelse om rapporten.

Her får et par tal fra rapporten:

  • Den samlede svarprocent ligger på 87%
  • Den samlede jobtilfredshed = 4,2
  • Din arbejdssituation = 3,9
  • Din udvikling = 3,6
  • Din enhed = 3,9
  • Vores kommune = 3,7

En forsigtig tolkning kan signalere, at vi er glade for vores lokale arbejdspladser og kollegaer, men tilfredsheden daler, når vi taler om udviklingsmuligheder og kommunale forhold længere væk fra os.

Vi går selvfølgelig ud fra, at du har gennemgået din arbejdsplads trivselsundersøgelse, og sammen med ledelsen og dine kollegaer har peget på nogle mulige indsatsområdet. Er du i tvivl, så spørg din lokale TR eller AMR.