Hovedstyrelsen

Formand for Undervisningsudvalget Regitze Flannov
Hovedstyrelsen i Danmark Lærerforenings udgør foreningens politiske ledelse.

Vores kandidat i Hovedstyrelsen

Vores kandidat i Hovedstyrelsen hedder Regitze Flannov. Siden 2019 har Regitze været forkvinde for Undervisningsudvalget og medlem af forretningsudvalget i DLF. Hun har tidligere været kredsforkvinde i Frederikssunds lærerkreds og har siden 1/1 2012 også været valgt til hovedstyrelsen i DLF. I HLF har vi ofte fornøjelsen af Regitzes skarpe fagpolitiske kompetencer, da hun gerne besøger os og giver sparring på fagpolitiske spørgsmål eller oplæg for vores tillidsvalgte.

Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne. Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora. Hovedstyrelsen består af 18 medlemmer af DLF, der vælges for fire år.

Ved valget til hovedstyrelsen i DLF for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027, stillede 23 kandidater op, og disse 18 blev valgt ind:

 • Katrine Fylking
 • Morten Kvist Refskov
 • Charlotte Holm
 • Niels Lynnerup
 • Lars Søltoft Buur Holmboe
 • Lars Busk Hansen
 • Regitze Flannov
 • Thomas Andreasen
 • Jacob Svejstrup
 • Tine Agenskov
 • Marianne Giannini
 • Kristoffer Høyrup Sørensen
 • Sanne Weisbjerg Vilstrup
 • Kim Kirkegaard Zachariassen
 • Dorthe Krejlgaard
 • Per Lundsgaard Breckling
 • Mads Lerche Møller
 • Henrik Juul Nielsen


Derudover stillede to kandidater op til fraktion 4's plads i hovedstyrelsen, og her blev Gitte Mailand Jensen valgt ind.

Se stemmetallene for kandidaterne her.

Hovedstyrelsen består desuden af DLF's formand og næstformand, og så har Lærerstuderendes Landskreds og Skolelederforeningen hver en plads, så der samlet set er 23 hovedstyrelsesmedlemmer.

Hovedstyrelsen leder DLF's daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne.