Hovedstyrelsen

Rf 2015
Hovedstyrelsen i Danmark Lærerforenings udgør foreningens politiske ledelse.

Vores kandidat i Hovedstyrelsen

Vores kandidat i Hovedstyrelsen hedder Regitze Flannov. Regitze er kredsforkvinde i Frederikssund og har en lang fortid i fagbevægelsen, blandt andet som tillidsrepræsentant på sin skole, kredsstyrelsesmedlem i Fredrikssund og siden 1/1 2012 også valgt til hovedstyrelsen i DLF. Siden 2019 har Regitze være forkvinde for Undervisningsudvalget og medlem af forretningsudvalget i DLF. I HLF har vi ofte fornøjelsen af Regitzes skarpe fagpolitiske kompetencer, da hun gerne besøger os og giver sparring på fagpolitiske spørgsmål eller oplæg for vores tillidsvalgte.

Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne. Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora. Hovedstyrelsen består af 18 medlemmer af DLF, der vælges for fire år.

Den siddende hovedstyrelse er valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2023.