Co-teaching

Flere skoler har benyttet mulighed for at skabe plads til to-lærer timer ved at afkorte skoledagen. Begrebet co-teaching er vokset frem som en måde at bruge to-lærertimerne. DLF har udgivet en pjece om co-teaching, som beskriver, hvordan de tolker begrebet.

Vi har linket op til DLF's hjemmeside, hvor du også kan læse om pjecen, se  og udskrive den. 

God læselyst.