Løn

Du har sikkert siddet og stirret på din lønseddel, blot for at konstatere, at den lige så godt kunne have været på russisk. Måske har du helt opgivet at tjekke lønsedlen, og du håber blot, at det er det rigtige beløb, der går ind på din konto hver måned.

Umiddelbart kan lønsedlen være svær at gennemskue, og det kræver lidt, at lære at læse sin lønseddel. Men det er på ingen måde umuligt.

I første omgang skal du sørge for at tjekke din lønseddel i e-boks hver måned. Det er på lønsedlen, at du kan se, om du får de beløb, du skal have. Det er derfor ikke nok at tjekke det beløb, der går ind på din konto.

Lærer eller børnehaveklasseleder ansat i folkeskolen

Din løn består af en række grundelementer:

G - Grundløn
K - Kvalifikationsløn
F - Funktionsløn

Grundlønnen følger en anciennitetsudvikling, hvilket betyder, at du vil få højere løn efterhånden som du får mere erfaring som lærer. Du stiger i løn efter hhv. 4, 8 og 12 års ansættelse.

Stillingsbetegnelse    

Grundløn

 1.4.2018  

Efter 4 år        Efter 8 år  Efter 12 år  

Børnehaveklasseleder

 

Løntrin 28

+ 2.000 kr.

Løntrin 31

+ 2.000 kr.

 Løntrin 33 Løntrin 37

Lærere/overlærere

 

Løntrin 31

+ 3.000 kr.

Løntrin 35

+ 3.000 kr.

 Løntrin 40

Løntrin 40 +

10.000 kr.

Lærer m. særlig kval.

Løntrin 31

+ 3.000 kr

Løntrin 32  Løntrin 33 Løntrin 34

 

Kvalifikationslønnen og funktionslønnen er enten lokalt eller centralt forhandlet. Kvalifikationslønnen baserer sig på, hvilke kvalifikationer du har (fx gennemført vejlederuddannelse), og kan ikke umiddelbart tages fra dig, men skal opsiges. Funktionslønnen derimod knytter sig til netop den/de funktion(er), du evt. varetager, hvorfor du kun får dette tillæg, så længe du varetager denne funktion (fx klasselærer).

Med overenskomsten 2008 fik lærerne en fritvalgsordning i forbindelse med pension. Den er siden blevet forbedret flere gange senest med OK18. Med ordningen kan man vælge, at opskrive sin pension med 0,83 %  eller hæve sin løbende udbetalte løn med tilsvarende. Ønsker man at ændre sit valg, skal man gøre opmærksom på dette inden 1.oktober. Ændringen vil træde i kraft med virkning fra 1.januar året efter. Du kan finde blanketten her.

Vi vil desuden ofte holder vi et eller to årlige åben-hus arrangementer, hvor du kan få gennemgået din lønseddel.

Ansat i andre stillinger

  • Rudolph Steiner skolen i Kvistgård - Er du ansat på Steiner skolen i Kvistgård, skal du aflønnes efter følgende aftale.
  • UU - Er du ansat som ungevejleder, skal du aflønnes efter denne lokalaftale.
  • Aftale for ansatte i BUR - kontakt evt kredsen
  • Staben for læring (DS) - kontakt kredsen
  • Andre stillinger - kontakt kredsen

Nyttige links

Forhånds- og procedureaftale 2021

Forhåndsaftalens Bilag 2 - årshjul

Læs din lønseddel

Alt om løn

Fritvalgsordning- pension

Overførsel af ferie

Lønpolitik HLF

FTF lønkort

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

Særlige tillæg i folkeskolen pr.1.4.2020

Ulempetillæg

FAQ om Undervisertillæg

FAQ om spec.UV.tillæg § 5 stk.8a

Oversigt over aftalegrundlag lokalløn

Aftale om lokalløn på Ungeenheden

Lokallønaftaler med skolerne - sammenligning