Styrelsesvedtægter

Alle kommune er forpligtet til at vedtage en sæt styrelsesvedtægter for driften af den kommunale skole. Heri står beskrevet et række forhold omkring skolebestyrelse, fordeling af kompetencer og ansvar mellem det politiske niveau og det administrative niveau.

Styrelsesvedtægter i Helsingør

I Indledningen til Helsingør kommunes skolevæsen kan man læse følgende:

Til styrelsesvedtægten hører en række bilag, som giver et overblik over de politiske målsætninger og beslutninger Byrådet har vedtaget for det samlede skoleområde og i forhold til skolebestyrelserne.

Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Der er ingen særlige procedurekrav til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten, bortset fra beslutninger om ændringer i skolestrukturen. 

Rettelser kan komme løbende og styrelsesvedtægten revideres hvert fjerde år ved valgperiodens start. Dvs. næste gang i 2018.

Kommentarer eller spørgsmål til styrelsesvedtægten kan rettes til DSFI.

Til styrelsesvedtægten hører en række bilag, som skal medvirke til at give et overblik over de spørgsmål, som Byrådet har taget stilling til i forhold til det kommunale skoleområde som helhed og i forhold til skolebestyrelserne. Skolens interessenter kan her danne sig et overblik over de beslutninger, som har betydning for prioriteringen af skolernes ressourcer og for de politiske vedtagelser og målsætninger, som vedrører det samlede skoleområde.

Læs styrelsesvedtægterne for Helsingør her