Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem

Nationale Tests
Fra næste skoleår er der nye rammer for test, evaluering og skoleudvikling i folkeskolen. Aftalen er indgået af Folkeskolens samarbejdspartere i det forum, som kaldes Sammen om skolen. Lovforslaget, der udmønter aftalen, blev vedtaget i Folketinget, d. 9. juni 2022. Selve implementeringen af lovforslaget sker trinvis fra dette skoleår frem til 2026/2027.

Formålet med aftalen er, at vi sammen får skabt en stærkere evalueringskultur i folkeskolen, så undervisningen støtter alle elevers faglige og alsidige udvikling og dannelse. Derfor skal evaluerings- og bedømmelsessystemet består af et bredt udvalg af redskaber og evalueringsmetoder, så det bliver meningsfuldt og anvendeligt af alle parter; elever, forældre, medarbejdere og ledere på den enkelte skole og i kommunen.

Læs mere om implementeringsplanen for de enkelte dele af evaluerings- og bedømmelsessystemet her.

Vi ved, at nogle skoler i kommunen har besluttet at bruge værktøjet meddelelsesbog i Meebook, andre skoler afventer eller anvender andre værktøjer. Fakta er, at man lokalt har indflydelse, hvordan meddelelsesbogen skal se ud og det bør aftales lokalt i kommunen eller på den enkelte skole. Dog er der nogle krav, som skal være opfyldt. Kravene finder du i vejledningen, som vi har linket til herunder. Er du i tvivl, hvad I bruger på din skole, så kontakt din TR.

Vejledning til lokal udvikling og anvendelse af meddelelsesbog i folkeskolen