Udvalg

Administrationsudvalg

Administrationsudvalget beskæftiger sig med Kredse...

Arbejdsmiljøudvalg

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø så ring elle...

Forhandlingsudvalg

For at søge at sikre mest mulig indflydelse på lok...

Kommunikationsudvalg

For Helsingør Lærerforening er kommunikation nøgle...

Pædagogiskudvalg

Den danske folkeskole er, med sine 200 års histori...

Tjenstligtudvalg

Vores primære opgave er at rådgive og vejlede vore...

Udvalg - generelt

Den til enhver tid siddende Kredsstyrelse, konstit...