Helsingør Lærerforening

Logo Groen
Helsingør Lærerforening er en faglig organisation for ca. 600 lærere, pædagoger og pensionister (oktober 2024).

Helsingør Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling
af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved. Foreningen varetager altså ikke kun medlemmernes interesser i forhold til løn- og arbejdsvilkår, men også i forhold til deres pædagogiske og skolepolitiske interesser.

Foreningens øverste politiske myndighed er generalforsamlingen, som består af vores 600 medlemmer. Generalforsamlingens opgave er at beslutte de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde og at bestemme vores kontigent. Generalforsamlingen vælger foreningens formand og de øvrige 4 medlemmer af kredsstyrelsen.

Kredsstyrelsen fordeler selv poster og arbejdsopgaver mellem sig.

Klik her, hvis du er nysgerrig på Danmarks Lærerforening og dens organisering.

Tillidsrepræsentanter

Din tillidsrepræsentant er en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelse og medbestemmelse på din arbejdsplads. 

Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage dine og de øvrige medlemmers interesser overfor ledelsen på din arbejdsplads samt formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik.

Tillidsrepræsentanten har pligt til at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Samme pligt gælder for ledelsen.

Foreningens repræsentant på arbejdspladsen

Som tillidsrepræsentant er man forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål.

Tillidsrepræsentanten arbejder således indenfor de beslutninger og retningslinjer, som Danmarks Lærerforening opstiller.

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gå til din tillidsrepræsentant, hvis du har brug for rådgivning om konkrete arbejdsforhold. Kan din tillidsrepræsentant ikke  rådgive dig direkte, kan vedkommende fortælle dig, hvor du kan få svar.