LØN & VILKÅR Arbejdstid

A20

Han4
Efter 7 lange år med L409 har lærerne igen stemt ja til en centralt aftalt arbejdstidsaftale og en bitter epoke er dermed slut. Det er nu Kredsstyrelsens og Helsingør kommunes ansvar, at samarbejde om, at indarbejde den centrale aftale i vores lokale aftale.

Urafstemning

Som de fleste ved, har aftalen (A20) været sendt i urafstemning i perioden 25.august til 1.september. I Helsingør valgte 339 medlemmer at afgive deres stemme og mere end hver 7.lærer på kommunens lærerværelser valgte at stemme ja. Det giver kredsen et solidt mandat at gå til forhandling med. Men det efterlader naturligvis også en opmærksomhed på dem, som valgte at stemme nej. Jeg tror vi kan konkludere, at afstemningen om denne aftale, har fyldt meget for alle medlemmer. Det, at det ikke er de samme argumenter, der ligger til grund for jeres valg i sidste ende, er noget vi i Kredsstyrelsen tager alvorligt, når vi sammen med Helsingør kommune, skal forhandle hvordan aftalen skal implementeres i Helsingør.

Uanset hvad du har stemt, skal der lyde en stor tak for din deltagelse!

Statistik pr. kreds Ja Ja % Nej Nej % Ikke stemt Stemmeberettigede Afgivne stemmer Afgivne %
035          244 72,0%            95 28,0%            135                             474                       339 71,5%
Total     24.116 67,2%     11.777 32,8%       10.264                        46.157                  35.893 77,8%

Kommentar fra vores Centerchef RIkke Reiter

'Jeg glæder mig over, at vi har fået en central aftale, der ligger rigtigt fint i tråd med vores egen lokale aftale - der netop har samarbejde, dialog og tillid som helt centrale omdrejningspunkter. Jeg tror, at den nye aftale vil give os et godt fundament til at fortsætte og udbygge det gode og tætte samarbejde, vi har opbygget gennem de seneste år. Jo bedre vi lykkes med det, jo bedre bliver vores skoler i Helsingør  Kommune - for medarbejderne og for eleverne og deres familier. Så på egne og skoleledernes vegne, ønsker jeg os alle tillykke med aftalen.'

 

Implementering og virkning

Aftalen vil få virkning allerede fra kommende skoleår (2021/2022), men vi vil allerede nu arbejde med dens indhold. HLF og DSFI (Center for Dagtilbud, skoler, fritid og idræt) skal mødes første gang 4. september og tage de første skridt sammen ind på det nye aftalespor. Hensigten med mødet er, at afdække de områder hvor vi kan bidrage til hinandens arbejde. Mødet har været planlagt allerede inden sommerferien og har udgangspunkt i et fælles ønske om, at skabe den bedste mulige skole inden for de givne rammer. HLF's fokus tager naturligvis afsæt i vores medlemmers arbejdsvilkår. 

21.september mødes vi igen med centeret. Her er det hensigten, at vi laver en egentlig møderække. I perioden fra september til november 2020 afholdes fælles kick-off for kommuner og kredse, skoleledere og TR, der deltager kommunevis. Møderne foreståes af repræsentanter fra hhv. KL & DLF. Ligeledes nedsættes der et centralt fortolkningsudvalg med deltagelse fra begge sider af bordet, som skal bistå ved tvivl.

Links:

A20 - aftale

Forhandlingsprotokol