Høringssvar på generel takstreduktion for specialtilbud

Laese
Helsingør lærerforening er ikke enig en takstreduktion for specialtilbud. Læs høringssvaret herunder.

Helsingør Lærerforening kan ikke bifalde det fremsatte forslag om besparelser på det specialiserede område. Hverken den ene eller den model. Besparelserne skal findes, fordi der er et overforbrug, da antallet af børn i specialområdet er stigende, ikke fordi det er den bedste pædagogiske løsning at reducere udgifterne.

Vi kan ikke se, at en reduktion af taksterne på specialområdet kan bidrage til at understøtte almenskolernes arbejde med 'fortsat at sikre den høje kvalitet og faglighed på kommunens almenskoler'.

En takstreduktion, der mindsker forskellen imellem serviceniveauet på almenområdet og specialområdet, forbedrer ikke mulighederne for at løfte en stigende inklusionsopgave på almenområdet, medmindre de frigivne ressourcer fra specialområdet tilføres almenområdet.

De særlige arbejdsopgaver på specialområdet og forventningen om høj kvalitet og faglighed på almenområdet kalder ikke på besparelser, men på investeringer i medarbejdere med høj faglighed i en organisation med høj professionel kapital og gode tværfaglige samarbejdsdsevner. 

Hvis I vil reducere de kommunale udgifter på længere sigt, bør I investere i børn og folkeskole fremfor at spare.

Emner

Målgruppe