Høringssvar til Masterplanen

Hvis I vil reducere de kommunale udgifter på længere sigt, bør I investere i børn og folkeskole fremfor at spare.

Folkeskolen er det bærende uddannelsesfundament i det danske samfund og selve grundlaget for kommende generationers muligheder for velstand, velfærd og fællesskab. Her mødes kommunens børn og får indblik i og forståelse for hinandens liv. Her indgår de i værdifulde relationer og fællesskaber og her bør de opleve en skoletid, der har værdi i sig selv. Her bliver de undervist sammen, lærer sammen og opnår tillid til egne og hinandens muligheder. Her skal alle børn møde et kvalificeret undervisningstilbud uanset deres forudsætninger, familiemæssige baggrund og bopæl. Uanset hvor problematisk og udfordrende børns opvækst er, har alle børn har ret til og krav på at modtage den rette undervisning, der giver dem mulighed for at træffe reflekterede valg for deres videre liv og uddannelse.

Lærerne repræsenterer den faglige, didaktiske og pædagogiske viden, som er selve grundlaget for undervisningskulturen og folkeskolens virke. De skal møde børnene med motiverende og differentieret undervisning, der bibringer viden, kompetence og virkelyst. Og de skal indgå i relationer med og understøtte børnenes følelsesmæssige og sociale behov, for derigennem at bidrage til deres trivsel.

For at kunne løfte disse komplekse opgaver for alle børn mener vi, at følgende forudsætninger bør være til stede:

 

  • Tilstrækkelige ressourcer og dermed bedre normeringer, der muliggør en kvalificeret faglig indsats
  • Et øget fokus på trivsel blandt ledelse og medarbejdere, med blik for at der leveres en stabil og god opgaveløsning
  • Arbejdsvilkår, der efterlader rum for tilstrækkelig tid til forberedelse og relationsarbejde, gerne på bekostning af unyttigt pseudoarbejde
  • En høj grad af oplevet meningsfuldhed i arbejdet for ledere og medarbejdere
  • Et behov for vedvarende god og relationskompetent ledelse, der understøtter løsningen af kerneopgaven og ikke kun budgetoverholdelse

 

Strategien og retningen i Masterplanen for udviklingen af Helsingørs skolevæsen er grundlæggende rigtig og nødvendig.

Men mulighederne for at kunne realisere planen anser vi for at være ringe, hvis ikke den tilstrækkelige finansiering medfølger. Vi mangler synlig prioritering og tidsperspektiver for de enkelte indsatser. Vi er bekymret for konsekvenserne, og om det vil føre til unødig usikkerhed og større personaleomsætning i medarbejdergruppen, der er fundamentet i skolens virke.

Afslutningsvis opfodrer vi til, at beslutningerne om Helsingørs skoler tages i bred enighed i Byrådet, med fokus på langsigtede og bæredygtige løsninger for et samlet skolevæsen.

 

På vegne af Helsingør Lærerforening

Merete Svalgaard Knuhtsen

Politisk Leder, Kredsforkvinde og FTR

Hlf Logo Moerkeblaa 30

 

Emner

Målgruppe