Generalforsamling 2024

Kredsstyrelse
Helsingør Lærerforenings generalforsamling 2024 blev afholdt på Kadetten, tirsdag d. 5. marts 2024, kl. 17

Vi havde besøg af Regitze Flanov, som både holdt et oplæg forud generalforsamlingen om lovudspillet og dirigerede os sikkert gennem generalforsamlingen.

Det var valgår, kredsstyrelsen genopstillede, og der var fuld opbakning fra medlemmerne. Tak for det. 

Emner

Målgruppe