LØN & VILKÅR Pension

Overenskomstansat

Er du overenskomstansat administreres din pension af Lærernes Pension. Lærernes pension er et ungt selskab, som blev stiftet i 1993, da mange lærere gik over til at blive overenskomst ansatte. LP er dannet af aftaleparterne og sat i verden for at sikre pensionsdækning til lærerne. LP er ejet af lærerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne i fællesskab, og ledes af en bestyrelse.

LP pension for dig

LP pension udgiver et medlemsblad med nyheder og oplysninger om forvaltningen af pensionsmidlerne. Du kan læse det seneste nummer af [pan'sjo'n] lige her.

Vi kan anbefale dig, at såfremt du er fyldt 58 år og overenskomstansat, at tilmelde dig et af LP pensions årlige webinar informationsmøder. Du læse mere om møderne og tilmelde dig her.

VIl du have mere direkte rådgivnning om dine pensionsforhold skal du kontakte LP pension. Du kan enten ringe til dem på tlf. 70 21 61 31 eller benytte dig af deres selvbetjening på LP pension.

Falck Healthcare & LP pension

LP pension har et udvidede pilotprojekt med Falck Healthcare. I 2012 fik 557 medlemmer i Lærernes Pension tilkendt invalidepension. Både medlemsfora og bestyrelse i Lærernes Pension har vist stor interesse for at gøre en indsats for dem, som bliver ramt på helbredet og må søge om invalidepension.

Bestyrelsen for Lærernes Pension har besluttet at afsætte 2,5 mio. kroner til at indgå et samarbejde med Falck Healthcare om et pilotprojekt. Det skal afdække, om det er muligt at nedbringe den tid, et medlem er på invalidepension, og nedbringe antallet af medlemmer, der går fra at modtage midlertidig invalidepension til at modtage permanent invalidepension.

Der er to formål med at interessere sig for en forebyggelsesindsats:

1: At nedsætte udgifterne til udbetalinger af invalidepension

2: At øge livskvaliteten for det enkelte medlem - men sådan, at der er en økonomisk fordel i det for alle medlemmer i Lærernes Pension.

Pilotprojektet skal vise, hvorvidt det første formål bliver opfyldt, og der derfor er basis for at udvikle et permanent forebyggelseskoncept for medlemmer af Lærernes Pension.

Hvis du mener at du vil kunne have gavn af tilbuddet, er du
velkommen til at kontakte Kredsen og vi vil hjælpe dig videre med din sag.