Chromebooks

Gammel Tavle
Den 14. juni 2022, midt i sommerferien, modtager Helsingør Kommune et påbud fra Datatilsynet omkring elevers og lærers brug af Chromebooks. Meldingen er, at man på grund af datasikkerheden og GDPR, ikke længere må bruge Chromebooks på kommunens skoler. Datatilsynet kræver, at kommunen udarbejder en konsekvensanalyse for brugen af Chromebooks. Hvad er egentlig op og ned i denne sag? Her på denne side har vi samlet diverse artikler, lyd- og videooptagelser, som kan gøre dig klogere på sagen.

Afgørelse fra Datatilsyneyt 14.juli

14.juli meddeler Datatilsynet Helsingør Kommune, at der nedlægges behandlingsforbud mod brugen af Chromebooks pr.3.august 2022. Datatilsynet har truffet en afgørelse, der blandt andet indeholder:

  • Suspension af, at Helsingør Kommune foretager behandlinger, hvor der bliver overført oplysninger til tredjelande uden det fornødne beskyttelsesniveau
  • Et generelt forbud mod behandlingen med Google Workspace, indtil der er lavet en fyldestgørende dokumentation og konsekvensanalyse, og indtil behandlingerne er bragt i overensstemmelse med forordningen
  • Alvorlig kritik af kommunens behandling af personoplysninger

Datatilsynet nedlægger behandlingsforbud i Chromebook-sag

Henvendelse fra HLF

På den baggrund har HLF d. 18. juli 2022 rettet henvendelse til kommunen. Heri beskriver vi hvilke udfordringer, vi mener forbuddet vil have for lærerne ved skolestart. 

HLF udtrykker også en klar forventning og tillid til, at kommunen:

  • holder fokus på lærerens arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø
  • informerer alle involverede parter, så der er klarhed over situationen og hvilke konsekvenser det vil få fra uge 31 og frem
  • afsøger løsninger på, hvordan kommunikations- og forbedelselsesopgaver kan løses

HLF har hele vejen været i tæt dialog med Helsingør kommune og understreget, at vi mener det er et arbejdsgiveransvar, at sikre lovlige og sikre rammer for lærerne arbejde. HLF vil meget gerne bidrage til, at finde løsninger for så vidt angår undervisningen.

Vi anbefaler, at du løbende holder dig orienteret via dagspressen og henvender dig til nærmeste leder, såfremt du har sprøgsmål i sagen. VI står naturligvis også til rådighed for spørgsmål, såfremt du måtte have nogle.

Baggrundsmateriale:

Datatilsynets forbud mod Chromebooks

Radioavis

DR - Chromebooks skal ud af folkeskoler

Helsingør Dagblad - Lærerforeningen lader sig ikke slå ud trods forbud...

Ny Helsingør-beslutning: Elever må ikke bruge Chromebooks – lærerne må godt (folkeskolen.dk)

Se det ekstraordinære byrådsmøde fra d. 7. august 2022 (youtube)

Lærer i Helsingør: ”Der kommer pres på kopimaskinerne” (folkeskolen.dk)

Ingeniørforeningen: Chromebook-sag viser, at myndighederne har sovet i timen (folkeskolen.dk)

Datatilsynet har lige nu kig på 20 Chromebook-kommuner (folkeskolen.dk)