A20 - dialog mellem TR og ledere

Mickey
Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse har afsat midler som kredsene kan søge til, at kredsene kan arbejde med realiseringen af A20 lokalt i kommunerne. I HLF har vi sammen med Helsingør Kommune indbudt tillidsrepræsentanter og ledere, til en fælles arbejdsdag om realiseringen af A20.

Dagens program

Efter Helsingør kommune og Helsingør Lærerforening blev enige om, at indgå en lokalaftale, har samarbejdet om realisering af A20 været en vigtig del af Helsingør Skolevæsen på kreds/kommuneniveau. Vi vil samarbejdet og insisterer på, at skole er noget vi laver sammen.

Vi i DLF har en ambition om, at A20 kan mærkes og gøre en foskel lokalt, men for at vi kan lykkes med det, skal vi som kreds og kommune gå forrest og vise samarbejdsvejen.

Det var målet med dagen og derfor havde vi lavet et program, hvor deltagerne selv havde lektier for og skulle fremlægge deres oplevelser af Skoleplansarbejdet lokalt, både fordele og ulemper.

Vi oplevede værdien og nødvendigheden af fælles retning gennem praktiske øvelser, skabte vi refleksion om fællessnitflader i et fælles skolevæsen og talte om vores eget lokale næste skridt i implementeringen af A20.

Mickey

Billedet I ser af Mickey Mouse var en del af dagens program. Hver skole har ansvar for deres egen skole, men er del af et større fælles skolevæsen. Her symboliseret ved eget lærred, som en del af et fælles billede. Hver skole fik til opgave, at 'gå til møde ude i byen', og blive klogere på deres egen opgave i tilblivelsen af billedet. Alle skoler skulle derfor sende en fra gruppen udenfor døren, hvor de så ville få mere viden om deres opgave. Herude var også fælles omend knappe ressourcer i form af maling og pensler, samt overblik og viden om det fælles billede. Tilbage i gruppen skulle hver enkelt gruppe så lave deres bidrag til det fælles billede.

Refleksionen efter er mest interessant. Hvem taler vi med, når vi ksal lave god skole? Afstemmer vi snitflader med de omkringliggende skoler? Deler vi ressourcerne imellem os eller 'rager vi til os'? Hvad gør vi for at gøre det fælles skolevæsen godt? Tager vi ansvar for mere end egen matrikel? Bedøm selv efter billedet... Du kan se det live på kredskontoret.

Refleksion

Som opfølgning på hvad dagen bragte og som inspiration til andre, har vi fået lavet denne lille film. Den tager lidt tid at hente, så vær tålmodig.

God fornøjelse og husk at minde din skoleleder om, hvad skolechef Lene Teztlaff-Petersen her siger.

Skole laver vi sammen. Også i Helsingør kommune.

Emner

Målgruppe